Duurzaam elektrisch rijden

 

Zo duurzaam mogelijk elektrisch rijden is een belangrijk onderdeel van het leaseconcept van MisterGreen. Bij MisterGreen willen we graag bijdragen aan een schonere wereld, daarom zijn alle auto’s in onze vloot elektrisch.

 

Maar met alleen een elektrische auto bent u er nog niet. Feit is dat een elektrische auto geen CO2 produceert, toch betekent dit niet dat een elektrische auto per definitie klimaatneutraal is. Of een auto klimaatneutraal is, hangt onder andere af van de manier waarop de elektriciteit waarop de auto rijdt is opgewekt. Energie opgewekt door windmolens en zonnepanelen is bijvoorbeeld veel groener dan energie die opgewekt is in vuile, ouderwetse kolencentrales.

 

Het moge duidelijk zijn dat CO2 productie van duurzame elektrische auto’s en reguliere auto’s met verbrandingsmotor niet zomaar vergeleken kunnen worden. Om dat te doen, dient de gehele energieketen bekeken te worden. In vakjargon noemen we dit: From Well to Wheel (van bron tot wiel). Onderzoeksbureau TNO heeft de Well-to-Wheel keten bestudeerd (zie hier de resultaten van dat onderzoek) en heeft hierbij rekening gehouden met  toekomstige ontwikkelingen.

 

 

"Volgens dit onderzoek zal de gemiddelde elektrische auto in 2020 From Well to Wheel ongeveer 35 procent minder CO2 produceren dan een gemiddelde auto met verbrandingsmotor."

 


Wat ons betreft kan de transitie naar elektrisch rijden zich niet snel genoeg voltrekken. Daarom dragen wij hier graag aan bij door middel van ons netwerk van laadstations waar u uw elektrische auto met 100% duurzame stroom kan laden.